ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

1.Обект на договора

Наемодателя предоставя собствена кола на Наемателя за временно ползване при следните условия:
Превозното средство отговаря изцяло на изискванията на транспортните Контролни органи на страната, то е техническо изправно, също така притежава всички необходими документи.
Наемателя е длъжен да върне превозното средство с всички части и документи, които е получил, на място и време предварително описани в настоящия договор

2. Период

2.1. Минималното време за отдаване под наем е 24 часа.
2.2. В случая, когато колата се шофира от друго лице / с изключение на титуляра по договора/ то трябва да бъде изрично упоменато в договора за наем.
2.3. При връщане на автомобила клиентът има право на 2 часа гратисен период, след които пълен наемен ден ще бъде изискан.
2.4. В случай на неспазване на времето за връщане, клиента е длъжен да уведоми Наемодателя най-рано 5 часа преди изтичането на времето.
Клиентът може да продължи да използва автомобила и заплати съответния наем за всеки допълнителен ден, според договора.
2.5. В случай, че клиентът реши да върне автомобила по-рано от датата, посочена в договора за наем, той е длъжен да предупреди Наемодателя най-рано 5 часа преди връщането му, като Наемателя получава обратно 70% от наема за неизползваните дни.
Когато горното условие не е изпълнено. Наемодателя ще запази цялата сума за неизползваните дни.
2.6. Ако Наемателя не успее да уведоми Наемодателя, за всяко забавяне по-дълго от гратисен период /2 часа/ превозното средство се счита за откраднато и Наемодателя информира Компетентните органи. 

3. Цени и методи на плащане

3.1. Цената за отдаване под наем включва неограничени километри, Застраховка, Автокаско, Винетка и цялото оборудване изисквано от Контролните органи.
3.2. Цената на наемането и депозит за колата се плащат на Наемодателя при сключване на договора.
3.3. Всички плащания се осъществяват на ръка, чрез банков превод или с кредитна карта.
3.4. Всички цени са в Евро с включено ДДС.
3.5. Депозитът се възстановява на наемателя при прекратяване на настоящия договор или се прихваща срещу нанесени вреди върху автомобила

4. Връщане на автомобил

4.1. За района на София, в работни часове / 09:00 - 19:00 / - безплатно.
- През не-работни часове - 10 Евро.

5. Гориво

5.1. Използваното гориво се заплаща от Наемателя.
5.2. Всички автомобили се предоставят с пълен резервоар /освен при случай, че има друго споразумение/
5.3. Ако автомобилът е върнат с липсващо гориво, разликата се заплаща от Наемателя

6. Оборудване

6.1. Всички автомобили са оборудвани с:
- Гражданска отговорност, ГТП, резервна гума, инструменти
- Застраховка Автокаско, която включва Пътна помощ при инцидент на територията на България.
- Оборудване, изисквано от Контролните органи
- Гуми според сезона - зимни/летни

7. Права и задължения на Наемодателя

7.1. Да предостави автомобила в добро техническо състояние, с всичкото оборудване.
Наемодателят не отговаря за некачествени горива и последствията от тяхното използване.

8. Права и задължения на Наемателя

8.1. Да бъде на 21 или повече от години.
8.2. Да има валидна шофьорска книжка от минимум 2 години.
8.3. Да има валидна лична карта.
8.4. Да използва автомобила по предназначение.
8.5. Да следи за маслото, водата, антифризът и маслото за спирачки.
8.6. Да върне автомобила на уговореното място и време /освен при случай, че има друго споразумение/.

9. Наемателя няма право да:

9.1. Използва автомобила в състезания, тренировки, гонки, както и да превозва големи товари, без изришното съгласие на Наемодателя.
9.2. Да отдава автомобила на трети лица /неопоменати в договора/, както и за използване извън страната /освен при случай, че има други споразумения/.

10. Катастрофи, технически проблеми и кражба

10.1. Ако инцидент като горепосочените се случи, Наемателят трябва веднага да уведоми персоналът на „МНМ РЕНТ А КАР" ООД, с обаждане на телефона написан в този договор.

11. Инциденти

11.1. Наемателят трябва да се обади в полицията /на номер 112/ и да поиска протокол за пътен инцидент.

12. Забележки

12.1 Застраховка при кражба не е валидна при следните случаи:
- Автомобилът е оставен отключен
- Автомобилът е оставен без включена алармена система
- Ако при подаване на сигнал за откраднат автомобил Наемателят не представи всички документи и оригиналния ключ.
12.2. Застраховка на аудио система не е валидна, ако при подаването на сигнала Наемателят не представи Аудио панелът.
12.3. Застраховка при щета не е валидна в следните случаи:
- Лицето управлявало автомобила е било под влияние на алкохол и/или наркотици
- Ако при пътен инцидент Наемателят не предостави протокол за пътен инцидент при връщане на автомобила.
- Наемателят умишлено е направил щета по автомобила и оборудването му.
- Ако Наемателят е предоставил на трето лице, неопоменато в договора да шофира автомобила.
- Щети по гумите или долната част на автомобила, които не са направени от пожар или пътен инцидент.
Във всички случаи, описани по-горе Наемателят носи пълна отговорност за всички щети, както и за откраднати автомобилни части.
При доказване, че Наемателят е виновен за щети или спиране от движение на автомобила, Наемателят дължи сума равна на дневна цена за отдаване под наем за всеки ден в който автомобила е бил в сервиз и е на практика неизползваем.
В случай на изгубени/откраднати документи или ключове на автомобила. Наемателят поема отговорност за тяхното възстановяване.

13. Заключителни разпоредби

13.1. Всички промени и допълнения на договора, както и всички документи, отразяващи изпълнението му са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените представители на страните.
Клиентът дава съгласието си неговите лични данни да се използват в договора и да се използват за наказателна и гражданска отговорност.
13.2. В случай на евентуални спорове между страните, те се решават в добри условия, а ако такова не бъде постигнато - от компетентните съдебни органи.

call

+359 885 755 870
+359 885 866 766

 

България,
София,
ул.Козлодуй 63
mnmrentacar@gmail.com

Без такса за вписване на втори шофьор.

Без допълнителни застрахователни такси.

Без лимит на изминатите километри.

Всички автомобили са с платетен годишен винетен стикер.

Преференциални цени за нашите редовни клиенти.